การรับสมัคร

รับสมัครนักเรียนใหม่ เตรียมอนุบาล ภาคเรียนที่  2 ปี 2562

รับสมัครนักเรียนใหม่ เตรียมอนุบาล ภาคเรียนที่ 2 ปี 2562

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้นเตรียมอนุบาล เทอม 2 รับสมัครได้ที่ห้องธุรการอนุบาล ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 - 15.30 น. ระดับชั้นอื่น ๆ...

อ่านเพิ่มเติม
รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561

รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร 1.สำเนาสูติบัตร 2.สำเนาทะเบียนบ้าน 3.รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป 4.สำเนาบัตรประชาชน บิดา-มารดา อย่างละ 1 ฉบับ...

อ่านเพิ่มเติม

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

176848
Users Today : 42
Total Users : 176848
Who's Online : 1

Log In