โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล ระดับประเทศ
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.) ปี 2562