ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช. ธราดล จิตซื่อ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันคณิตศาสตร์รายการ

the 13 World Matthematical Olympiad Final (WMO2018) ณ รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา