วันพฤหัสบดี  ที่ 23 พฤศจิกายน 2560 
นักเรียนห้อง E-Club และ Smart one ระดับชั้น ป.6 ทัศนศึกษาร่วมทำกิจกรรม “เปิดบ้านเติมฝันสักวันฉันจะเป็นหมอ”

ณ โรงพยาบาลศิครินทร์   หาดใหญ่