สวัสดีค่ะ   วันนี้ทางโรงเรียน มีภาพบรรยากาศการเปิดเรียนวันแรก ของภาคเรียนที่ 1 ปี2563
ในยุคโควิด -19 ที่ผู้ปกครอง ครู นักเรียน  ต้องมีมาตรการในการรักษาระยะห่าง  การสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา  การคัดกรอง แต่เด็ก ๆ ก็น่ารักกันทุกคนเลยนะคะ  สามารถสวมหน้ากากอนามัยได้ตลอดเลยค่ะ