โรงเรียนได้จัดงานวิชาการในระดับอนุบาล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ขึ้นเพื่อนำเสนอผลงานของนักเรียนให้ผู้ปกครองได้รับชมตั้งแต่เวลา 14.00 – 16.00 น.