วันนี้ทางโรงเรียนได้จำลองสระน้ำสำหรับลอยกระทง อธิบายความเป็นมาของเทศกาลลอยกระทงให้กับเด็ก ๆ ได้เรียนรู้ และทำกิจกรรมกันอย่างสนุกสนาน