เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้นเตรียมอนุบาล เทอม 2

รับสมัครได้ที่ห้องธุรการอนุบาล ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 – 15.30 น.

ระดับชั้นอื่น ๆ ต้องมาติดต่อสอบถามก่อนนะคะ