กำหนดการเปิดเทอมภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 และรับผลสอบทุกระดับชั้น

วันที่ 1  พฤศจิกายน 2560