โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ถ.ประชาธิปัตย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 074-342222, 342333สุวรรณวงศ์ยิ่งใหญ่เกรียงไกร ในวิทยา

ลือนามนานมา เชิดชูศักดิ์ศรี

เกียรติศักดิ์ เรารักยิ่งชีวี

น้องพี่ สามัคคี ร่วมพัฒนา

วิชาการเด่น เราเน้นเรื่องวินัย

มีน้ำใจนักกีฬา กล้าแกร่ง จิตแจ่มใส

ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ภักดีด้วยดวงใจ

ใฝ่รู้ คุณธรรมก้าวไกล มั่นในอุดมการณ์

ม่วงขาว ถิ่นนี้ มีสง่า

สุวรรณวงศ์ เราศรัทธา เราภูมิใจ

สุวรรณวงศ์ ยืนยงตลอดไป

อยู่คู่แดนไทย ตราบนิจนิรันดร์

โรงเรียนสุวรรณวงศ์ : 180/1 ถ.ประชาธิปัตย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel. 074-342222, 342333
Fax. 074-343093 © 2005-2014 Suwanwong.ac.th All Rights Reserved.
เช็คเมล์เฉพาะเจ้าของเว็บไซต์ school@suwanwong.ac.th © 2008-2014 ออกแบบเว็บไซต์ สนับสนุนและพัฒนาดูแลโดย Ns Design (เอ็นเอสดีไซน์) Web Design by) : ออกแบบเว็บไซต์, รับทำเว็บ, รับทำเวบ, รับทำเว็บไซต์, รับทำ seo